Bokreor i tiden

Bokrean har en lång historia

Den svenska bokrean har, tillsammans med de andra nordiska ländernas bokreor, en särställning internationellt sett. I de nordiska länderna finns branschgemensamma bokreor med fastställt startdatum och ländernas realisationer liknar till viss del varandra.

Bokrean i Sverige är sannolikt den starkaste av dem. På ett fastställt startdatum i slutet av februari varje år börjar de prisnedsatta böckerna att säljas ute i butikerna på stan, medan bokrean på nätet sätter igång redan några veckor tidigare.

I år, 2024, sker den officiella rea-starten tisdagen den 20 februari, vilket innebär att det är dags att beställa sina böcker från Internetbokhandlarna från och med början av februari och framåt. Information om exakt när de olika nätbutikerna inleder sin försäljning, finns på Nyheter.

Näst efter julhandeln är bokrealisationen i februari den viktigaste för bokhandeln. “Den årliga svenska bokrean har en unik ställning både som kulturellt evenemang och som kommersiell kraftsamling. Bokrean har en lång historia bakom sig, och man kan göra den reflexionen att dess styrka är resultatet av mycket kreativt tänkande inom förlag och bokhandel, drivet av en djup insikt om behovet av samarbete, men också förnyelse och dynamik.” Så skriver Svenska förläggareföreningen om bokrean på sin webbplats.

Bokreans utveckling

I slutet av 1920-talet började enskilda förlag att rea ut sina restupplagor. De olika bokrealisationerna var vid denna tid oorganiserade och icke landsomfattande händelser utan förutbestämda startdatum.

Under 1930-talet bestämde sig branschen för att arrangera bokreorna vid samma tidpunkt varje år. Valet föll på 15 februari och dagarna därikring.

År 1940 realiserade åtta förlag sina böcker och av dessa samarbetade tre av dem genom att använda sig av en gemensam bokreakatalog och marknadsföring. Tiden för bokreastarten flyttades också fram till den 1 mars.

År 1945 deltog 14 förlag i en gemensam katalog som presenterade över 900 titlar.

Under 1950- och 60-talen hade bokrean en storhetstid och bokfesten följdes med stort intresse av både allmänhet och media.

Åren under 70-talet minskade intresset för bokrean, bland annat för att priserna ansågs ha blivit för höga och för att bokklubbarna var på väg fram.

I syfte att rädda den s.k. nygamla bokrean vidtog förlagen år 1988 flera åtgärder, bland annat en ordentlig sänkning av förlagsnettopriset. Satsningen lyckades och bokrean var och är på frammarsch igen.

På Internet hittar du flest titlar

Idag har bokbranschen fler förlag och återförsäljare än någon gång tidigare. Internetbokhandlarna har blivit en stark konkurrent på marknaden – både under bokrean och under resten av året. Bokrean på nätet innehåller flest rabatterade boktitlar. 2024 års bokrea hittar du här.

Mer att läsa om bokrean

Wikipedia om bokrean

Bokrean. Historia – nutid – framtid. Svenska förläggareföreningens rapport.

Familj som läser sina bokfynd tillsammans